"Roma lányok Berkeszen"

EFOP-1.4.4-17-2017-00090

Megvalósítás kezdete: 2017-10-31
Megvalósítás vége: 2019-10-30

Kifizetett előleg: 14 910 113 Ft
Számla alapú kifizetés: 14 910 113 Ft
Utolsó kifizetés dátuma: 2020-05-07

Pályázó neve: Magyarországi Roma Galéria Egyesület
Projekt megnevezése: Roma lányok Berkeszen
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.4.4-17 - BARI SHEJ - NAGYLÁNY - FÁTĂ MÁRÉ
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Berkesz
Megítélt összeg: 30 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100
Támogatási döntés dátuma: 2017.09.28
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is, A marginalizálódott közösségek - például a romák - társadalmi-gazdasági integrációja, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatásUniós társfinanszírozási ráta: 84,999997 - ESZA
Projekt összköltség: 30 000 000 Ft

A projekt megvalósításának területe Berkesz község, mely terület kiválasztását a Roma Galéria Egyesület a településen több mint 10 éve megkezdett munkája indokolja. A projekt elsődleges közvetlen célcsoportjába ezért a 10-18 éves roma lányok tartoznak, akik veszélyeztetettek a korai iskolai lemorzsolódás szempontjából. A projekt közvetett, másodlagos és harmadlagos célcsoportját pedig a bevont lányok családja és a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok jelentik. A pályázat előkészítéseként 20 fő körében készült kérdőíves szükségletfelmérés. A projekt átfogó célja a berkeszi 10-18 éves roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése, továbbtanulási esélyeik növelése. A projektbe összesen 20 fő kerül bevonásra. A projekttel a Roma Galéria Egyesület elő kívánja segíteni a jelenleg általános iskolában tanuló roma lányok tovább tanulását, a középiskolában tanulók érettségi és/vagy szakmaszerzését. Az iskolai sikerességhez elengedhetetlen a bevont lányok családjainak támogatása, amire szintén hangsúlyosan törekszik a projekt megvalósítása. A projekt keretében megvalósítandó kötelező tevékenységek: 1. Szükségletfelmérés - a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása; 2. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába 3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan; 4. Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel - amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása - a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével; 5. Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja); 6. Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7. kódszámú "Esélyteremtés a köznevelésben" című kiemelt projekt megvalósítóival 7. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel. A projekt keretében választott tevékenységek: 8. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése; 9. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg a családtagok bevonásával a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül; 10. Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással, vagy a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül; 11. Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: pl. tánc, gerinctorna, aerobik, természetjárás, színházlátogatás, stb. biztosítása a projektbe bevont roma lányok számára; 12. Táborok szervezése a fenti programokban részt vevő roma lányok számára; 14. Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára; 15. Önismereti foglalkozások; 17. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés; 18. Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása a lányok számára; Tájékoztatás és nyilvánosság: A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása keretében 1 db C típusú hirdető tábla kerül beszerzésre az arculati előírásokat betartva. Eszközbeszerzés: A projekt megvalósításához az irodatechnikai berendezések (számítógép, nyomtató, szkenner) biztosítva van, az egyes csoportfoglalkozásokhoz, interaktív előadásokhoz, csak egy flipchart tábla és egy projektor beszerzése indokolt. A Magyarországi Roma Galéria Egyesület jelenleg nem valósít meg olyan hazai vagy európai uniós finanszírozású programot, mely jelen EFOP-1.4.4-16 konstrukcióhoz hasonló céllal bír. A pályázati útmutató fenntartási kötelezettséget nem írt elő, azonban egyesületünk vállalja, hogy a projektben beszerzett eszközöket a továbbiakban is társadalmi céljaink és ahhoz illeszkedő projektjeinek megvalósítása során hasznosítja. A program hatékonyan fogja fejleszteni a lányok kommunikációs, szociális kompetenciáit, az önismeretüket és önbizalmukat. A projekt során a csoport egymást erősítő közösségé válik. A részletes szakmai tervet lásd a mellékletként csatolt dokumentumok között.

A Roma Galéria Egyesület programja által olyan megtiszteltetésben volt részünk, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Nagykállói Közösségi Házunkban vendégül láthattuk Egres Katinka színművésznőt és Nagy Gusztáv író, költő, műfordítót. Fantasztikus volt találkozni, látni, hallgatni őket. 👏 Előadásaik után a gyerekek kérdezhettek, vendégeink készségesen álltak rendelkezésükre.
Köszönjük szépen a lehetőséget Vári Zsolt festőművésznek és kedves párjának, Vári-Hegedűs Olgának.

Mai, táborzáró délelőttünk vendége Erika Varga (Romani Design), méltán híres divattervező és ötvös volt Budapestről. Nagyon örültünk neki, hiszen eddig csak a televízióban láthatták a gyerekek. Kézműves foglalkozásán a résztvevők ruhát tervezhettek saját ízlésük szerint az Erika által hozott anyagokból.👗👔👍 Vendégünk volt még Káli-Horváth Kálmán festőművész, költő is, kedves családjával együtt.
Köszönjük a Roma Galéria-nak, hogy ilyen nagyszerű példaképeket hoznak el hozzánk. 👏❤

Délutáni programunk vendége Egres Katinka színművésznő volt, akit a gyerekek már jól ismernek és nagyon vártak!❤
Katinka ma interaktív játékokkal kedveskedett nekik, amit ők nagyon élveztek. Sokat nevettünk, jól éreztük magunkat.
Köszönjük a jó hangulatú délutánt.👏😁❤

Katinka tanítása a gyerekeknek:

MINDEN, AMIT NEM TE DÖNTESSZ EL, AZT MÁS FOGJA ELDÖNTENI HELYETTED!
(EGRES KATINKA)

táborunk harmadik délelőttje ismét az alkotásé volt. Levegőre száradó gyurmával dolgoztunk, formázó sablon segítségével. Ezeket száradás után festeni, díszíteni lehet.
Festésre is volt lehetőség, amíg a gyurmafigurák száradtak.
Ezután közösen elfogyasztottuk az ebédet...

Ebéd után, egy jó hangulatú röplabda mérkőzés következett, amíg vártuk a délutáni program előadóit.
Budapestről Rostás Csaba és felesége Mónika, gyönyörű dalokkal leptek meg minket, majd közös tánc következett. A táncolni vágyók megtanulhattak néhány új tánclépést. Csabáék nagyon meglepődtek, hogy milyen tehetséges táncosok vannak a lányok között.
Köszönjük szépen!🎻💃

Bereczkiné Pápai Margónak külön köszönjük, hogy most sem feledkezett meg rólunk és mint mindig, most sem jött üres kézzel! ❤

A mai napon megkezdődött négy napos nyári táborunk, melyet a Bari Shej program keretein belül bonyolítunk le. A program vezetője Vári Zsolt Fényhozó Festőművész és kedves felesége Vári-Hegedűs Olga.
Délelőtt mandalát festettünk Olgi vezetésével, egy számunkra eddig ismeretlen technikával, vászonra. Nagyon élvezték a gyerekek, a művét mindenki haza vihette.🎨👍❤ Ezután a jól megérdemelt ebéd következett....

CSALÁDI NAP IV. RÉSZ

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS Vári Zsolt Fényhozó Festőművész és Vári-Hegedűs Olga IRÁNYÍTÁSÁVAL.

CSODÁLATOS MŰVEK SZÜLETTEK, MELYEK KÉSZÍTŐIT DÍJAKKAL JUTALMAZTA ZSOLT ÉS FELESÉGE.🎨🖌😍

CSALÁDI NAP III. RÉSZ 2019.06.22.

CSALÁDI SPORTVETÉLKEDŐ

JÓ HANGULATU, JÁTÉKOS FELADATOKBAN MÉRHETTÉK ÖSSZE ÜGYESSÉGÜKET A CSAPATOK.
👪😎😍