Generáció erősítése

EFOP-1.3.5-16-2016-00413

Megvalósítás kezdete: 2017-06-30
Megvalósítás vége: 2020-09-27

Kifizetett előleg: 11 472 898 Ft
Számla alapú kifizetés: 11 472 898 Ft
Utolsó kifizetés dátuma: 2019-08-26

Kedvezményezett: Magyarországi Roma Galéria Egyesület
Projekt megnevezése: "Generáció erősítése"
Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00413
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Berkesz
Megítélt összeg: 23 410 796 Ft
Támogatás aránya: 100
Támogatási döntés dátuma: 2017.02.08
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatásUniós társfinanszírozási ráta: 84,999997 - ESZA
Projekt összköltség: 23 410 796 Ft

A projekt megvalósításának területe Berkesz, ahol 10 éve folytatunk segítő és tehetség gondozó munkát. Tevékenységeink során többek között az alábbi problémákat azonosítottuk, melyek nagymértékben meghatározták jelen pályázatunk kidolgozását:•egyre több családnak van szüksége önkormányzati anyagi támogatás igénybe vételére•az Önkormányzat és a térségben működő intézményrendszer nem képes minden problémát megfelelően kezelni•magas az alacsony iskolai végzettségűek száma, a szegénység újratermelődik, nehéz sorsú családok jönnek létre•a roma kisebbséghez tartózó fiatalok nagyobb eséllyel morzsolódnak le az oktatási rendszerből•magas a térségben a munkanélküliek száma•az idősebb generáció a háttérbe szorul Célunk a helyi szükségletekre reagálva, a helyi lehetőségeket maximálisan kihasználva kisközösségi együttműködéseket kialakítani, amiben a teljes lakosságot és az intézményrendszert is bevonjuk. A közvetlen célcsoportunkba a településen hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idős személyek tartoznak. A közvetett célcsoportot a község teljes lakossága jelenti. Tevékenységeink: Célcsoport toborzása, bevonása: A településen igényfelmérést végzünk, széleskörű tájékoztatást nyújtunk egy lakossági fórumon. Tájékoztatást adunk a tervezett programról és együttműködést kezdeményezünk a helyi intézményrendszer szereplőivel. Mindenkit bevonunk, aki megfelel a pályázati felhívásnak. Önképzés: Lehetőséget biztosítunk az önképzésre, amihez minden támogatást, feltételt biztosítunk. Generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események: A közösség idősebb lakosainak tapasztalatára, tudására, építve egy generációkat összefogó hagyományőrző klubfoglalkozást indítunk útjára. A fiatalok megtanulhatják mindazt, amit az idősebb generáció még tud (hímezni, szőni-fonni, nemezelni, rétest nyújtani, szappant főzni, hagyományos férfi ház körüli tevékenységeket. Önkéntes tevékenység: Önkéntes és szívességcsere hálózat, mely olyan tevékenységekre alkalmazható, mint a házi gyermekfelügyelet, az étel készítés és kiszállítás, ház körüli tevékenységek, ami önkéntesen egyirányúan, vagy szívességszerűen, oda-vissza történhet. Klubfoglalkozások alkalmával a klub tagjai közösen találják ki az önkéntes vagy szívességcserés tevékenységet, választják ki a segítendő családokat, személyeket. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás a kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel. A "C" tevékenységcsoport megvalósítása: Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények: Láthatatlan örökségeink: családi hagyományok generációkon átívelő, tudatosan ápolt, fenntartott szokásairól, amelyek tükrözik a család érték- és normarendszerét. Hétköznapi hagyományok: Az étkezések, a gyerekek fürdetésének, lefektetésének rendje, a reggeli kávézás, a hétvégi programok, rokonlátogatások, vendégvárás szokásai kerülnek bemutatásra. Régmúlt hagyományok: Idősek elevenítik fel a régi idők hagyományait régi szokásokról, udvarlási szokásokról, szabadidő eltöltéséről, olyan ételeket mutatunk be, amelyek ma már feledésbe merültek. Roma hagyományőrző nap: Hagyományos, tájjellegű ételek elkészítésével, a roma mesterségek bemutatásával (kosárfonás, seprűkészítés, vályogvetés), nemcsak a fiatal korosztály bevonását kívánjuk elősegíteni és múltunk örökségeinek megőrzését, hanem a nem roma emberek számára is be kívánjuk mutatni kultúránkat (gasztronómia, hagyományos mesterségek). Az eseményen autentikus roma zenét játszó együttes is fellép, mellyel a zenei kultúránkat ismerhetik meg a látogatók. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények: Civil fórumok: A környező településen aktívan működő civil szervezetek bemutatkozása, tevékenységük megismertetése a helyi lakossággal. Az önkéntesség népszerűsítése: Tájékoztatás képzésekről, hol vállalhatnak feladatot. Tájékoztatás az önkéntesség szabályairól. Mit adhat az egyénnek, ha önkéntes munkát vállal. Önkéntes és szívességcsere hálózathoz való csatlakozási lehetőség. Közösségi aktivitás erősítő programok és rendezvények: •Generációk közötti főzőverseny•Kastély kertmozi•Zongora est•Kulturális művésztalálkozó-Egy hét művészet •Falunap•Kastély történelmi nap•Fiatalok ki-mit tudja•Lekvár főzés rejtelmei, ahogy nagyszüleink készítették•Paradicsom befőzés hagyományosan•Generációk közötti futball mérkőzése•Zöld falu-közösen a település szépségéért (Virág ültetés a kastély kertben és a lakásotthonokban)•Agyagozó szakkör•Képzőművészeti kör•Koroltó fotóanyag bemutatása•Tradicionális ünnepek:Télapó kicsiknek, kastély karácsony, húsvéti hagyományok felelevenítése, farsang újrahasznosított tárgyakból készült jelmezekkel Családok megerősítése, fiatalok felelős életre nevelése (foglakozás és workshop sorozat): Végigvesszük a párválasztás fontos szakaszait megismerkedéstől, a belső értékek felszínre hozataláig, hogyan jutunk el a megismerkedéstől a boldog családi életig, hogyan épül fel egy családi rendszer, azon belül a szerepek kialakulásával milyen feladatok vannak egy családban.

Agyagozó szakkör:

Az agyagot, mint eszközt használjuk fel kreatív tevékenységként. Minden foglalkozásnak külön témája van. Ezzel kívánjuk érdekessé tenni a szakkört. A formaalkotó tevékenység egyszerre fejlesztő és egyben ad új ismereteket a résztvevők számára.


Civil fórum:

A fórumok célja, hogy civil szervezetek találkozók helyszínét biztosítsa és segítse a mindennapi munkájukat. Új ismereteket köthessenek, erősítse a hálózatosodást.

Fiatalok felelős életre nevelés:

Célunk, hogy a fiatalok számára egy olyan programsorozatot biztosítsunk, amely segítséget nyújt számukra az őket foglalkoztató intimebb nehezebben felhozható témákról . Számos önismereti foglalkozásokkal színesítve.

Generációk közötti főzőverseny:

Célja a programnak, hogy közösséget erősítő tevékenység keretében generációk találkozzanak, és jobban megismerjék egymást.

Gyermeknap:

Olyan esemény amelynek fókuszában a gyermekek állnak. Színessé, különlegessé tenni a gyermekek napját ezen az eseményen ez került fókuszba.

Hagyományőrző klubfoglalkozás:

Hímzés, elemeit tanulhatták meg az érdeklődök. Szintén közösségerősítő szerepként, a településen élők a foglalkozás alatt jobban megismerhették egymást. A foglalkozás ismét generációs találkozásra adott lehetőséget.

Helyi hagyományok ápolása:

A településre jellemző hagyományok szokások erősítése, fiatalabb generáció számára felelevenítés a cél.

Kastély történelmi nap:

A Vay kastély történelmi pillanatait eleveníti meg ezen programunk.

Képzőművészeti kör:

Rajz és festészeti technikákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Egyben közösségerősítő és új ismeretek szerzése volt a cél.

Kertmozi:

Település lakosai számára szerveztünk kellemes nyári környezetben kertmozit. Ez azért is volt különleges alkalom, mert a falu nem rendelkezik mozival. Így ritkán adódik az ott élők számára, hogy moziba menjenek. Ezen a programon együtt közösség formáló tevékenységként tölthettek el néhány órát.

Ki-Mit-Tud:

Fiatalok számára lehetőség adódik megmutatni a tehetségüket a településen többféle kategóriában. Ének, tánc, próza

Kulturális művésztalálkozó:

Kortárs művészek alkotásaival ismerkedhettek meg a programra látogatók. Lehetőséget kaptak az alkotók, hogy a településen élők számára is bemutatkozzanak. Az utca embere személyesen kérdezhetett az alkotóktól, beszélgethettek a művészetről.

Láthatatlan örökségeink

Önkéntes szívességcsere hálózat:

Településen élő fiatalok önkéntességet vállalnak azzal a céllal, hogy idősebb lakosoknak vagy nehéz anyagi körülmények között élő személyek számára segítséget nyújtsanak. Erősíti a településen az összefogást, és feltérképezi azokat a területeket ahol közösségi segítségre van szükség.

Önképző kör:

Szakértő segítségével ismerkedhettek meg a résztvevők a rajz alapjaival. Majd szakkönyvek és egyéb segítséggel önmaguk fejleszthették magukat a kreativitás területén. Célja a programnak, hogy kifejlesszék magukban a résztvevők az önképzés technikáját.

Zöldfalu:

A településen élők közösen tették szebbé a település környezetét ezzel a programmal. Virágok ültetésére és rendezésére került sor.