Kultúrvándor - Roma-Magyar kulturális találkozások

EFOP-1.3.4-16-2017-00006

Megvalósítás kezdete: 2018-03-31
Megvalósítás vége: 2021-06-29

Kifizetett előleg: 24 747 721 Ft
Számla alapú kifizetés: 8 194 998 Ft
Utolsó kifizetés dátuma: 2019-01-28

Pályázó neve: Magyarországi Roma Galéria Egyesület
Projekt megnevezése: Kultúrvándor - Roma-Magyar kulturális találkozások OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.3.4-16 - Közös értékeink - sokszínű társadalom
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Berkesz
Megítélt összeg: 49 820 200 Ft
Támogatás aránya: 100
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.05
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatásUniós társfinanszírozási ráta: 84,999994 - ESZA
Projekt összköltség: 50 000 000 Ft

Az utóbbi évek rendszeres vidéki tapasztalacseréje, a helyi civil és egyházi partnerekkel való pozitív programszervezési tapasztalatok a Roma Galéria Egyesületet arra ösztönözték, hogy induljon a "Közös értékeink - sokszínű társadalom" pályázaton. Az egyesület a pályázat céljaiba illeszkedően a "Kultúrvándor" projekt keretében 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében található járásban (Kemecse, Kisvárda, Nyíregyháza) a roma kultúráról és életszemléletről egyrészt hagyományápoló/kulturális, másrészt érzékenyítő/oktatási programokat kíván szervezni a projekt 36 hónapos időtartama alatt. Az egyesület az aktívan közreműködök hálózatába a helyi települési önkormányzatok és a roma önkormányzatok képviselőit kiemelten bevonja, törekszik javaslataik figyelembevételére és a rendszeres kapcsolattartásra. A "Kultúrvándor"projekt kiemelt célcsoportja egyrészt a megyében élő 45.000 főt számláló roma közösség (különösen a 3 járásban élő roma származású emberek, korcsoporttól függetlenül). Másrészt általában a kulturális élmények iránt érdeklődő, befogadásra nyitott magyar többség. Ugyanakkor a rendezvény- és programkínálatot úgy alakítottuk, hogy a roma és nem roma származású gyermekkorosztály és fiatalabbak figyelmét közös részvételi programokkal(a 8 - 12 , 13 - 16 év közötti korosztályt pl. művészeti- digitális táborok formájában) kössük le, a középkorú és idősebb korosztályokat pedig a roma tradicionális és kortárs kultúrát eredeti módon bemutató, szokatlan köztéri tárlatok segítségével mozgósítsuk. Oktatási-érzékenyítő programjaink többsége és művészeti eseményeink jelentős része pedig harmadik kiemelt célcsoportunk, a 20 - 65 év közötti szociális érzékenységgel és nevelési tapasztalatokkal rendelkező helyi, roma és nem roma szakemberek - pedagógusok, művelődési menedzserek, szociális és segítő szakmákban tevékenykedők - látóterének bővítését és kulturális-közösségi műhelyalapítási szándékának erősítését célozza. A "Kultúrvándor" programsorozat a következő programelemeket tartalmazza I. Hagyományátadáshoz kapcsolódó események/ rendezvények. Évente legalább 4 db. , a projekt során legalább összesen 12db. ilyen profilú rendezvényt bonyolítunk a "MESTERSÉGEK CÍMERE" programblokk keretében: ezek a roma hagyományokat, történetileg beágyazott mesterségeket, életmódokat "élmény-szigetek" formájában mutatják be a helyi falunapokba és nagyobb helyi fesztiválokba integrálva, melyeknek a segítségével kb. összesen 2-3.000 érdeklődőt érünk el a teljes projekt során. II. Újszerű ismeretátadási események, programok. Évente legalább 6 db. , a projekt során legalább összesen 18 db. félnapos oktatási-edukációs programot, érzékenyítő workshopot rendezünk az "ISMERETLEN ISMERŐS - Műhelyoktatás" programblokk keretében: az előadások újfajta romológiai ismereteket, a roma-magyar közös történelem sorsfordulóit és közös példaképeit, valamint a romák által létrehozott kulturális értékeket járják körbe. Célunk, hogy az ad-hoc közösségekből állandó jelleggel működő roma-magyar közös műhelyek, baráti társaságok alakuljanak a térségben. A műhelyprogramok segítségével az egész projekt során kb. 300-350 esélegyenlőségi-oktatási szakembert, civil érdeklődőt kívánunk elérni. III. Évente 1db., a projekt teljes ideje alatt 3 db. Roma Holocaust-megemlékezés megtartását vállaljuk a "Tisztelet az ősöknek" programblokk keretében. Az általában 2-3 órás, ünnepi helyszíneken tartott emlékdélutánok, emlékestek terveink szerint összesen 450-600 érdeklődőt fognak megmozgatni a teljes projekt során. IV. A projekt első félévében létrehozzuk és a projekt teljes ideje alatt ( plusz egy év) működtetjük, szerkesztjük a "kulturvandor.hu" honlapot. A honlap a rendezvénysorozat hivatalos kommunikációs csatornája lesz, és mint ilyen elsősorban informatív, dokumentatív és ismeretterjesztő funkciója a meghatározó. A honlap kapcsán kezdetben havi 1000-1200 klikkre, és éves szinten kb. 12-15.000 látogatóra törekszünk. V. Évente legalább 27 db. , a projekt során legalább összesen 81 db. kulturális esemény megvalósítását vállaljuk az "ISMERETLEN ISMERŐS- Kultúra" programblokk keretében. A programok egyrészt rendhagyó művészeti és romológiai ismeretterjesztő mobil vándorkiállításokból ( 1 db. nagyobb és 14 db. kisebb kerítéskiállítás, azaz összesen 3 év alatt 15 db. kiállítás ) és 66 db. hagyományos, tematikus - művészeti roma programból állnak. Utóbbiakat helyi fesztiválokban és oktatási intézményekben kívánjuk megvalósítani. Ez a programblokk fogja számarányában is vélhetően a legtöbb érdeklődőt vonzani: 3 év alatt terveink szerint a térségben több 10.000 embet kívánunk ezen keresztül elérni VI. Ismeretszerzési, tanulási, képzési tevékenységbe bevontak száma esetünkben a "KÖZÖS UTAK" képzőművészeti-digitális táboron keresztül kb. 60 fő lesz és az "ISMERETLEN ISMERŐS - Műhelyoktatás" programblokkon keresztül bevontak száma 3 év alatt kb. 300-350 fő lesz. Összesen tehát a pályázat által elvárthoz képest kb. 360-410 fő aktív résztvevővel számolunk.

5 db. KERÍTÉS KIÁLLÍTÁS Több helyszínen,


22 PROGRAMOK


Mesterségek címere 4db


Roma Holocaust megemlékezés


2. Mesterségek címere 4db


2. Roma Holocaust megemlékezés


3. KERÍTÉS KIÁLLÍTÁS 5 db


1 db. nyíregyházi installációs nagy kiállítást


Programok