Futó projektjeink

Támogatott projekt

  • "Roma lányok Berkesze"   2017-10-31 - 2019-10-30  Lejárt
  • EFOP-1.4.4-17-2017-00090                                                            A  PROJEKT

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is, A marginalizálódott közösségek - például a romák - társadalmi-gazdasági integrációja, Vissza nem térítendő támogatás

  • "Generáció erősítése"  2017-06-30 - 2020-09-27
  • EFOP-1.3.5-16-2016-00413                                                         A PROJEKT

A projekt megvalósításának területe Berkesz, ahol 10 éve folytatunk segítő és tehetség gondozó munkát. Tevékenységeink során többek között az alábbi problémákat azonosítottuk, melyek nagymértékben meghatározták jelen pályázatunk kidolgozását:•egyre több családnak van szüksége önkormányzati anyagi támogatás igénybe vételére•az Önkormányzat és a térségben működő intézményrendszer nem képes minden problémát megfelelően kezelni•magas az alacsony iskolai végzettségűek száma, a szegénység újratermelődik, nehéz sorsú családok jönnek létre•a roma kisebbséghez tartózó fiatalok nagyobb eséllyel morzsolódnak le az oktatási rendszerből•magas a térségben a munkanélküliek száma•az idősebb generáció a háttérbe szorul...

  • "Kultúrvándor - Roma-Magyar kulturális találkozások"  2018-03-31 - 2021-06-29
  • EFOP-1.3.4-16-2017-00006                                                           A PROJEKT

Az utóbbi évek rendszeres vidéki tapasztalatcseréje, a helyi civil és egyházi partnerekkel való pozitív programszervezési tapasztalatok a Roma Galéria Egyesületet arra ösztönözték, hogy induljon a "Közös értékeink - sokszínű társadalom" pályázaton. Az egyesület a pályázat céljaiba illeszkedően a "Kultúrvándor" projekt keretében 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében található járásban (Kemecse, Kisvárda, Nyíregyháza) a roma kultúráról és életszemléletről egyrészt hagyományápoló/kulturális, másrészt érzékenyítő/oktatási, és kiállításokat programokat kíván szervezni a projekt 36 hónapos időtartama alatt.