Alapszabály és a Tevékenységek

ALAPSZABÁLY ÉS TEÁOR SZÁM


1.1. Az Egyesület neve: Magyarországi Roma Galéria Egyesület (rövidített neve: - Roma Galéria

1.2. Székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 3.

1.2.1 Telephely Levelezési hely: 1031 Budapest, Szentendrei út 200/b.

1.3. Telefonszáma: 06-20/34-767-39

1.4. Adószáma:18180633-1-41

1.5. OTP BANK RT. Bankszámla szám:11708001-20543958

1.6. www.romagaleria.eu - https://www.facebook.com/ https://www.youtube.com/

1.7. Nyilvántartatási szám: 01-02-0010547

1.8. Statisztikai számjel: 18180633 9499 529 01

1.9. Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.590/2003/9-II.

1.10. Statisztikai Főtevékenysége: 9499

1.111. 3346524

TEVÉKENYSÉGEK

Magyarországi Roma Galéria Egyesület céljai és közhasznú tevékenységei:

2.1. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

Tagjai lehetnek azok a roma és nem roma képzőművészek, akik művészetükkel vagy egyéb tevékenységükkel elősegítik az Egyesület tevékenységét, az egyesülők által

által megfogalmazott eszmék megvalósulását.

Az Egyesület célja: roma és nem roma művészek kulturális összefogása.

Az Egyesület céljait oktatási és kulturális programok létrehozása és indításával, szervezésével

és lebonyolításával is megvalósíthatja. Társadalmi innovációk,

Tanoda létrehozása, szervezése, és táboroztatás zenei szolgáltatás, rendezvényszervezés

és lebonyolítás, nyelvoktatás, konferencia, műhelymunka teljes körű lebonyolítása,

Drogprevenció programok szervezése, Szupervezió biztosítása, Képzési programok,

Kiállítások megszervezése és lebonyolítása, Műhelymunka, Fesztiválok szervezése és lebonyolítása,

Szabadidő programok szervezése és lebonyolítása, Felzárkózási együttműködések,

Környezetvédelem, Adományozás, Sport tevékenység és oktatás lebonyolítása,

Általános iskola, Közép iskola, Egyetem és Főiskola oktatási és tehetséggondozás, Mentorállás,

és kulturális programok szervezésével, és lebonyolításával is megvalósíthatja. Személyszállítás,

Zene együttesek, zenekarok menedzserével és programokkal is foglakozik. Ifjúsági programok,

Hátrányos helyzetű gyerekek oktatása és tehetséggondozása. Integrált gyermekprogramok,

Esélyegyenlőség teremtése, Családi életrevaló nevelés. Transznacionális együttműködések,

Állami gondoskodásban nevelkedő gyerekek mentorálasa és tehetséggondozás.

A Roma Galéria Egyesület kiemelt lehetőséget biztosít a roma hagyományok átörökítésére, kapcsolatot építhet más, társadalmi és egyházi szervezetekkel kulturális és oktatási együttműködés érdekében.

2.2. A Roma Galéria Egyesületcéljai megvalósítása érdekében segíti művészei népszerűsítését.

Kiállító terem működtetésével lehetőséget teremt az alkotók által készített munkák kiállítására, törekszik azok széles körű bemutatására. Kiállításokat, kulturális programokat, felvilágosító előadásokat, konferenciákat, táborokat szervez és támogat, valamint ezek szakmai programjain közreműködőként részt

vesz. Ezen felül minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti a roma művészet és kultúra kibontakozását Ehhez a munkához igénybe veszi az olyan modern audiovizuális technikákat, mint a film, a rádió és az újság, valamint az internet és televízió nyújtotta lehetőségek mellett a hagyományos írott sajtót is.

Kiadványok, szórólapok, ismertető füzetek, képzőművészeti és fotóalbumok, sajtótermékek megjelentetése is tevékenységi körünkbe tartozik.Céljaink elérése érdekében európai identitástudattal a határok nélküli együttműködéseket is fontosnak és egyre inkább kihasználandó lehetőségnek tartja. A "Hátrányos Helyzetű (HH), a Halmozottan Hátrányos Helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek, fiatalok, idősek segítését is fontosnak tartjuk, melyben a komplex művészeti terápiás fejlesztő módszerek és egyéb előadások, kulturális programok, mentorálás, táborok szervezése is kiemelt szerepet kapnak.

A társadalmi kohézió erősítése civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységei,

TEÁOR SZÁM

Itt add meg az alcímet

9003 Alkotóművészet

7410 Divat-, formatervezés

9001 Előadó-művészet

7420 Fényképészet

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

7430 Fordítás, tolmácsolás

9004 Művészeti létesítmények működtetése

7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5811 Könyvkiadás

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8010 Személybiztonsági tevékenység

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejleszt.

6023 Egyéb szárazföldi személyszállítás

7911 Utazásközvetítés

4939 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás

7912 Utazásszervezés

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021 PR, kommunikáció

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

5914 Filmvetítés

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

5530 Kempingszolgáltatás

5621 Rendezvényi étkeztetés

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

9312 Sportegyesületi tevékenység

8532 Szakmai középfokú oktatás

9311 Sportlétesítmény működtetése

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

9313 Testedzési szolgáltatás

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

9319 Egyéb sporttevékenység

8551 Sport, szabadidős képzés

8520 Alapfokú oktatás

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

8553 Járművezető-oktatás

8542 Felsőfokú oktatás

8552 Kulturális képzés

8510 Iskolai előkészítő oktatás

8559 Mns egyéb oktatás

8531 Általános középfokú oktatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6312 Világháló-portál szolgáltatás

6203 Számítógép-üzemeltetés

5819 Egyéb kiadói tevékenység

6201 Számítógépes programozás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5510 - Szállodai szolgáltatás

8010 - Személybiztonsági tevékenység

9609 - Mns egyéb személyi szolgáltatás